U chống lò

U chống lò

U chống lò

Mã sản phẩm : 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 
Sản phảm U chống  lò
Channels for Mine Timbering
 
Kính thước và
 
Diamention
h h2 b b1 b2 b5 d d1 d2
AKMS17 94 23 131,5 60 51 91,5 8,5 6,0 19,7
AKMS 22 110 25,5 145,5 60,0 51,5 99,5 11,0 6,4 22,5
AKMS27 123 29 149,5 59,5 50,6 99,5 13,0 7,4 25,0
Sai lệch cho phép
Tolerrance
+1,0
 
-1,5
+1,0
 
-1,0
- +0,7
 
-0,7
+0,7
 
-0,7
+1,0
 
-3,0
+0,5
 
-1,0
+0,5
 
-1,5
+1,5
 
-1,5
 
 
 

Sản phẩm cùng loại